Fixar alla typer av sprängningar
När varningssignalerna inför en sprängning ljuder i Tingsrydstrakten, är det med stor sannolikhet bergsprängare Mats Johansson som är ute på uppdrag.
I närmare femton år har han varit verksam i yrket. Det han inte vet om borrning och bergsprängning är inte värt att veta.
Mats Johansson startade MJ Anläggning 1994 efter att ha varit anställd hos BPA/Peab. Där har han skaffat sig all den erfarenhet och den kunskap som krävs för att kunna åta sig alla typer av sprängningar, från stora pallsprängningar till komplexa sprängningar i känsliga områden eller på små, trånga ytor.
- MJ Anläggning har alla de tillstånd som krävs för att kunna utföra alla typer av sprängningar, berättar Mats Johansson. Tack vare att vi är med i Bergsprängningsentreprenörernas Förening får vi dessutom kontinuerligt utbildning inom säkerhet, lagar och förordningar, teknisk utveckling och kvalitets- och miljöarbete.

Kunderna är trygga med MJ Anläggning. Varför skulle annars Vägverket, Peab, Skanska, Farm och Älmby och flera andra återkomma regelbundet med nya förfrågningar!
- Kunderna vet att jag utför uppdragen professionellt, säkert och med hög kvalitet, säger Mats Johansson. Det är tyvärr inte alla som är lika seriösa som vi, men det vinner nog vi på i längden.

MJ Anläggning är mest verksam i Småland, Blekinge och Skåne. Uppdragen varierar från en dag till ett par månader. Omfattningen på sprängningarna likaså. Jobbet med studentbostäderna i Växjö blev mycket större än förväntat och i Lund visade det sig finnas överraskande mycket berg att spränga.
- Men jag har också erfarenhet av sprängningar i känsliga områden, fortsätter Mats. Bland annat har jag sprängt för hisschakt inne i hyresfastigheter och i gravar på kyrkogårdar. Varje enskilt sprängningsjobb kräver tillstånd. Vi har inga problem med det.

Mats har haft fullt upp under de senaste åren och även om konjunkturen nu verkar vika menar han att det finns jobb så det räcker till alla.
- Ingen kund är för liten hur komplicerat uppdraget än är. Jag säger inte nej till någon. Allt går att lösa. Där berget är i vägen, ser vi helt enkelt till att få bort det, avslutar Mats.

MJ Anläggning

Bransch:
Bygg

Telefon: 070-5110900


Email:
info@mjanlaggning.se

Hemsida:
www.mjanlaggning.se

Adress:
MJ Anläggning
Algvägen 7
36010 Ryd

| 13 SENASTE FÖRETAGEN